Điện thoại KX-TS500 khi bấm gọi thì có tín hiệu lạ

Hiễn tượng này có thể bạn đang để điện thoại ở chế độ Pulse, bạn gạt nút ở phía bên cạnh của điện thoại về chế độ Tone xem bạn nhé, nếu vấn không được thì báo lại chúng tôi.

Hotline: 0899339028