Cổng Com của tổng đài D1232

Đúng rồi anh ạ, trong trường hợp bên anh thì anh mua cáp bên ngoài, anh nhớ mua cáp công COM một đầu 12 công và đầu còn lại 9 cổng anh nha và anh kéo dài cáp ra là được anh ạ

trân trọng!