Hiển thị 1–48 trong 67 kết quả

Gateway Dinstar là một thiết bị điện tử mang thể kết nối các loại mạng khác nhau, trong trường hợp này là mạng điện thoại.

Nó cho phép kết nối và phối hợp cách truyền thông cũ và mới như analog, ISDN và VoIP, mà không tạo ra những đổi thay phức tạp đến các cơ sở vật chất cơ sở vật chất điện thoại và mạng hiện có.

Ngoài ra nó cũng mang thể cho phép một sự chuyển đổi nhẹ trong khoảng hệ thống sang kỹ thuật VoIP mới, trên đầu tư sở cơ sở vật chất hiện có

Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên chuyên phân phối thiết bị Gateway Neogate uy tín – chất lượng tại Việt Nam

-17%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Cổng Dinstar MTG3000T

160,788,000 133,990,000 (Chưa VAT)
-17%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000G-32G

100,212,000 83,510,000 (Chưa VAT)
-17%
51,552,000 42,960,000 (Chưa VAT)
-17%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000F-16G

51,552,000 42,960,000 (Chưa VAT)
-17%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000F-8G

31,116,000 25,930,000 (Chưa VAT)
-17%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000E-8G

27,696,000 23,080,000 (Chưa VAT)
-65%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000E-4G

20,556,000 7,130,000 (Chưa VAT)
-17%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Distar DWG2000-1G

4,224,000 3,520,000 (Chưa VAT)
-17%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000G-32G

100,212,000 83,510,000 (Chưa VAT)
-17%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000E-B-4G

17,616,000 14,680,000 (Chưa VAT)
-17%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000E-B-8G

24,804,000 20,670,000 (Chưa VAT)
-17%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000F-B-8G

28,536,000 23,780,000 (Chưa VAT)
-17%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000F-B-16G

48,300,000 40,250,000 (Chưa VAT)
-17%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway DINSTAR DWG2000G-B-32GM

91,476,000 76,230,000 (Chưa VAT)
-17%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway SIMBANK-64

43,368,000 36,140,000 (Chưa VAT)
-17%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Simbank-128

78,228,000 65,190,000 (Chưa VAT)
-9%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Dinstar UC2000-VF-8G-B

21,500,000 19,500,000 (Chưa VAT)
-22%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

GSM dinstar UC2000-VE-4G-B

16,000,000 12,500,000 (Chưa VAT)
-4%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar UC2000-VG-32G V131

83,000,000 79,500,000 (Chưa VAT)
-11%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar UC2000-VF-16G V131

47,000,000 42,000,000 (Chưa VAT)
-11%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar UC2000-VF-8G V131

35,000,000 31,000,000 (Chưa VAT)
-4%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

GSM gateway Dinstar UC2000-VG-32G

83,000,000 79,500,000 (Chưa VAT)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Dinstar UC2000-VF-16G-B

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar UC2000-VF-8G

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

GSM dinstar UC2000-VE-8G-B

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Dinstar UC2000-VE-4G

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Dinstar UC2000-VA-1G V122

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar MTG3000T

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị gateway MTG3000

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar UC2000

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar MTG1000-8E1

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway  MTG1000-4E1

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway MTG1000B-1E1

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị gateway MTG600-2E1

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Dinstar MTG600-1E1

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway MTG200-4E1

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị Gateway MTG200-2E1

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

VoIP Gateway DAG3000-112S

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Dinstar gateway DAG2500-72S

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway DAG1000-4S4O

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway DAG1000-8O

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị Gateway DAG1000-8S

-13%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway DAG1000-4O

4,000,000 3,500,000 (Chưa VAT)
-17%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị gatewayGateway DAG1000-4S

3,000,000 2,500,000 (Chưa VAT)
-29%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Dinstar DAG1000-2S

1,400,000 1,000,000 (Chưa VAT)
-15%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

GATEWAY DINSTAR DAG1000-1S

1,000,000 850,000 (Chưa VAT)
-25%

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị gateway UC100-1S

2,000,000 1,500,000 (Chưa VAT)