Showing 1–48 of 66 results

Gateway Dinstar là một loại các thiết bị chuyển đổi tín hiệu dùng trong viễn thông, chuyển đổi tín hiệu từ công nghệ Analog cũ sang tín hiệu mới VoIP để có thể tích hợp vào hệ thống truyền thông hợp nhất và mạng di động không dây, các sản phẩm của Dinstar được nghiên cứu và phát triển bởi hơn 150 chuyên gia hàng đầu trong trong lực viễn thông.

Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên chuyên phân phối thiết bị Dinstar uy tín – chất lượng tại Việt Nam

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Cổng Dinstar MTG3000T

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000G-32G

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000F-16G

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000F-8G

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000E-8G

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000E-4G

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Distar DWG2000-1G

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000G-32G

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000E-B-4G

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000E-B-8G

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000F-B-8G

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar DWG2000F-B-16G

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway DINSTAR DWG2000G-B-32GM

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway SIMBANK-64

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Simbank-128

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Dinstar UC2000-VF-8G-B

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

GSM dinstar UC2000-VE-4G-B

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar UC2000-VG-32G V131

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar UC2000-VF-16G V131

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar UC2000-VF-8G V131

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

GSM gateway Dinstar UC2000-VG-32G

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Dinstar UC2000-VF-16G-B

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar UC2000-VF-8G

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

GSM dinstar UC2000-VE-8G-B

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Dinstar UC2000-VE-4G

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Dinstar UC2000-VA-1G V122

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar MTG3000T

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị gateway MTG3000

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar UC2000

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway Dinstar MTG1000-8E1

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway  MTG1000-4E1

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway MTG1000B-1E1

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị gateway MTG600-2E1

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Dinstar MTG600-1E1

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway MTG200-4E1

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị Gateway MTG200-2E1

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

VoIP Gateway DAG3000-112S

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Dinstar gateway DAG2500-72S

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway DAG1000-4S4O

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway DAG1000-8O

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị Gateway DAG1000-8S

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway DAG1000-4O

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị gatewayGateway DAG1000-4S

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Dinstar DAG1000-2S

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

GATEWAY DINSTAR DAG1000-1S

Giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Thiết bị gateway UC100-1S

Giá: Liên hệ