Về việc dùng lời chào thu từ phòng thu để làm làm chào trong TDA100D

Bạn đang dùng tổng đài điện thoại Panasonic TDA100D thì có thể ghi âm trực tiếp từ phòng thu được bạn ạ nhưng nếu card trả lời tự động Panasonic KX-TDA0191 thi bạn không chuyển file ghi âm qua được đâu bạn ạ. Chỉ chuyển file ghi âm đựơc với định dạng là file WAV, 8bit, mono với card trả lời tự động là Panasonic kx-tda0192 và Panasonic KX-TDA0194 thôi bạn a