Lỗi khi quay số không có nhạc chuông

Hướng dẫn lỗi quay số không có nhạc chuông trên điện thoại IP Yealink

 

Link PDF