Showing all 36 results

Giá: liên hệ
-9%

Điện thoại Polycom

Điện thoại Polycom VVX601 SFB

10,879,000 9,890,000 (Chưa VAT)
-9%
10,484,000 9,531,000 (Chưa VAT)
-9%

Điện thoại Polycom

Điện thoại Polycom VVX501 SFB

8,575,000 7,795,000 (Chưa VAT)
-9%

Điện thoại Polycom

Điện thoại Polycom VVX501 PoE

8,168,000 7,426,000 (Chưa VAT)
-9%

Điện thoại Polycom

Điện thoại Polycom VVX411 SFB

7,367,000 6,698,000 (Chưa VAT)
-9%

Điện thoại Polycom

Điện thoại Polycom VVX411 PoE

5,781,000 5,255,000 (Chưa VAT)
-9%

Điện thoại Polycom

Điện thoại Polycom VVX 401 SFB

6,480,000 5,891,000 (Chưa VAT)
-3%

Điện thoại Polycom

Điện thoại Polycom VVX 401 PoE

6,074,000 5,892,000 (Chưa VAT)
-9%
5,285,000 4,805,000 (Chưa VAT)
-9%

Điện thoại Polycom

Điện thoại Polycom VVX311 PoE

4,130,000 3,755,000 (Chưa VAT)
-9%

Điện thoại Polycom

Điện thoại Polycom VVX301 SFB

4,595,000 4,178,000 (Chưa VAT)
-9%

Điện thoại Polycom

Điện thoại Polycom VVX301

4,250,000 3,864,000 (Chưa VAT)
-9%

Điện thoại Polycom

Điện thoại POE VVX201 SFB

3,758,000 3,416,000 (Chưa VAT)
-9%
2,969,000 2,699,000 (Chưa VAT)
-9%

Điện thoại Polycom

Điện thoại VoIP Polycom VVX101

2,637,000 2,397,000 (Chưa VAT)

Điện thoại Polycom

Polycom VVX 600

Giá: liên hệ

Điện thoại Polycom

Điện thoại Polycom VVX 500

Giá: liên hệ

Điện thoại Polycom

Polycom VVX 400

Giá: liên hệ

Điện thoại Polycom

Điện thoại Polycom VVX 300

Giá: liên hệ

Điện thoại Polycom

Polycom VVX 410

Giá: liên hệ

Điện thoại Polycom

Điện thoại Polycom VVX 310

Giá: liên hệ

Điện thoại Polycom

Điện thoại Polycom VVX 1500

Giá: liên hệ

Điện thoại Polycom

Polycom VVX 1500 D

Giá: liên hệ

Điện thoại Polycom

Polycom SoundPoint IP 321

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Điện thoại Polycom

Polycom SoundPoint IP 335

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Điện thoại Polycom

Polycom SoundPoint IP 550

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ

Điện thoại Polycom

ĐIỆN THOẠI POLYCOM VVX CAMERA

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ