Showing all 36 results

Giảm giá!
10,879,000 9,890,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
10,484,000 9,531,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
8,575,000 7,795,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
8,168,000 7,426,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
7,367,000 6,698,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
5,781,000 5,255,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
6,480,000 5,891,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
6,074,000 5,892,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
5,285,000 4,805,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
4,130,000 3,755,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
4,595,000 4,178,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại Polycom VVX301

4,250,000 3,864,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại POE VVX201 SFB

3,758,000 3,416,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
2,969,000 2,699,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
2,637,000 2,397,000 (Chưa VAT)

ĐIỆN THOẠI BÀN

Polycom VVX 600

Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại Polycom VVX 500

Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Polycom VVX 400

Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại Polycom VVX 300

Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Polycom VVX 410

Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại Polycom VVX 310

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Polycom VVX 1500 D

Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Polycom SoundPoint IP 321

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Polycom SoundPoint IP 335

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Polycom SoundPoint IP 550

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ