Hiển thị một kết quả duy nhất

-30%
10,680,000 7,490,000 (Chưa VAT)
-9%
10,879,000 9,890,000 (Chưa VAT)
-9%
10,484,000 9,531,000 (Chưa VAT)
-9%
8,575,000 7,795,000 (Chưa VAT)
-9%
8,168,000 7,426,000 (Chưa VAT)
-9%
7,367,000 6,698,000 (Chưa VAT)
-9%
5,781,000 5,255,000 (Chưa VAT)
-9%
6,480,000 5,891,000 (Chưa VAT)
-3%
6,074,000 5,892,000 (Chưa VAT)
-9%
5,285,000 4,805,000 (Chưa VAT)
-9%
4,130,000 3,755,000 (Chưa VAT)
-9%
4,595,000 4,178,000 (Chưa VAT)
-9%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại Polycom VVX301

4,250,000 3,864,000 (Chưa VAT)
-9%

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại POE VVX201 SFB

3,758,000 3,416,000 (Chưa VAT)
-9%
2,969,000 2,699,000 (Chưa VAT)
-9%

Điện thoại Polycom

Điện thoại VoIP Polycom VVX101

2,637,000 2,397,000 (Chưa VAT)

ĐIỆN THOẠI BÀN

Polycom VVX 600

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại Polycom VVX 500

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Polycom VVX 400

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại Polycom VVX 300

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Polycom VVX 410

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại Polycom VVX 310

Liên hệ
Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Polycom VVX 1500 D

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Polycom SoundPoint IP 321

Liên hệ
Liên hệ

Điện thoại Polycom

Polycom SoundPoint IP 335

Liên hệ
Liên hệ

ĐIỆN THOẠI BÀN

Polycom SoundPoint IP 550

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ