Xóa chế độ chuông ảo trên máy các IP phone và Gateway Grandstream

XÓA CHẾ ĐỘ CHUÔNG ẢO TRÊN CÁC MÁY IP PHONE VÀ GATEWAY GRANDSTREAM QUY NHƠN

Xóa chế độ chuông ảo trên các máy IP phone và Gateway Grandstream, thi thoảng bạn nghe thấy chuông nhưng nhấc lên không có tín hiệu gì

HỦY BỎ CHUÔNG ẢO TRÊN IP PHONE VÀ GATEWAY

1. Đối với các máy điện thoại IP: Vào giao diện web điện thoại -> Account -> Sip settings -> Security Settings

– Check SIP User ID for Incoming INVITE: Chọn – Yes

– Accept Incoming SIP from Proxy Only: Chọn – Yes

2. Đối với các Gateway, ATA: Vào giao diện web của thiết bị -> Profile tìm dòng sau và đổi sang Yes

– Check SIP User ID for incoming INVITE: Chọn – Yes

– Authenticate incoming INVITE: Chọn – Yes