1. Tải firmware tại đây (Bạn chú ý chọn loại thiết bị bạn cần update nhé)

2. Tải TFTP dùng để lưu file cần update

Bạn có thể tải tại đây

update-lai-firmware-cho-cac-thiet-bi-grandstream-qua-tftpupdate firmware

Chú ý:

– Current Directory: Chọn nơi chứa file cần update

– Server interface: Địa chỉ IP máy tính bạn lưu file update (IP máy tính của bạn)

3. Vào giao diện web của thiết bị để update

Vào ip của thiết bị cần update -> Maintain -> Upgrade firmware -> thiết lập như hình dưới -> Khởi động lại thiết bị -> sau khi khởi động lại thiết bị thì quá trình update sẽ tự động khi điện thoại boot lên

Chú ý: Địa chỉ ip là địa chỉ máy tính của bạn cài phần mềm tftp ở Bước 2,

update-lai-firmware-cho-cac-thiet-bi-grandstream-qua-tftpupdate firmware 1

Quá trình update qua giao diện web đến đây là xong,

4. Đối với các thiết bị không lên được giao diện web thì  ta update theo chế độ root như sau

– Tải phần mềm Puty tại đây

– Chạy phần mềm

update-lai-firmware-cho-cac-thiet-bi-grandstream-qua-tftpUpdate firmware 1update-lai-firmware-cho-cac-thiet-bi-grandstream-qua-tftpUpdate firmware 2Mặc định thiết bị update ở chế độ HTTP ta chuyển đổi sang chế độ TFTP như sau

Khi vào thiết bị ta đánh lần lượt

– upgrade (Vào chế độ update)

– set TFTP (chuyển chế độ từ HTTP sang TFTP)

– set URL 192.168.1.32 (đặt địa chỉ update TFTP, địa chỉ này lấy từ bước 2)

– commit (lưu lại)

– upgrade (tiến hành update)

Thiết bị sẽ tự động update theo các thông số cài đặt trên