Đối với các hệ thống tư vấn, bán hàng online 1 số vấn đề quan trọng hàng đầu là:

– Định tuyến cuộc gọi vào của khách hàng, như đổ chuông vào máy lẻ analog, IP, đổ vào máy di động đang ở ngoài, đổ chuông vào số cố định khác.

– Hiển thị thông tin khách hàng trước khi nhấc máy

– Ghi âm 2 chiều nội dung cuộc gọi.

– Báo cáo thống kê cuộc gọi

– Thống kê ghi chú cho mỗi cuộc gọi, phân loại cuộc gọi vào của khách hàng (như cuộc gọi này là cuộc gọi tư vấn về vấn đề gì, mua hàng gì,..)Phân loại 1 cách đơn giản và dễ dàng

– Đánh dấu các cuộc gọi quan trọng trong ngày, trong tháng… Phân loại cuộc gọi vào

– Chức năng thông báo các dịch vụ, các chương trình khuyến mãi… 1 cách tự động theo múi giờ tùy chọn