Có một số khách hàng khi sử dụng tổng đài điện thoại IP gọi cho chúng tôi thắc mắc tại sao cước quốc tế tự nhiên phát sinh?

1. Chúng tôi xin giải thích nguyên lý hoạt động của tổng đài như sau:

– Tổng đài IP hoạt động dựa trên chuyển mạch gói tin (với thoại gọi là VoIP SIP), 1 kiểu như skype, yahoo cũng tương tự như vậy,

– Để thoại được thì người dùng phải có acount gồm: user, password, địa chỉ máy chủ đăng ký user và password kia.

– Đầu cuối sử dụng có thể dùng điện thoại IP, softphone để thực hiện các cuộc gọi như điện thoại truyền thống thông thường nhưng trên nền mạng LAN, WAN, Internet…

2. Với trường hợp các khách hàng bị hiện tượng phát sinh cước quốc tế không mong muốn thì sẽ có các nguyên nhân sau:

– Trong quá trình sử dụng người dùng không bảo mật hệ thống, đồng thời bị lộ user và password mà một người khác họ hiểu hệ thống và họ sử dụng phần mềm đăng ký từ ngoài vào hệ thống để thực hiện các cuộc gọi bất hợp pháp làm phát sinh cước

– Mật khẩu quá dễ đoán, đặt mật khẩu mặc định, đặt mật khẩu tuần tự dễ đoán -> hacker có thể dò password thực hiện các cuộc gọi không mong muốn.

3. Để tránh các phát sinh không mong muốn quý khách hàng

– Trọn nhà cung cấp tổng đài IP chuyên nghiệp. Đây là bước rất quan trọng trong việc thiết lập hệ thống đảm bảo cho toàn bộ hệt thống hoạt động ổn định và hoạt động tránh phát sinh các cước không mong muốn.

– Chọn nhà cung cấp hiểu hệ thống bảo mật VoIP, tư vấn mọi vấn đề

– Đặt password khó nhớ

– Thiết lập tường lửa tránh các thiết bị từ ngoài mạng internet nhòm ngó vào hệ thống