Showing 1–48 of 90 results

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom RealPresence Desktop

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom EagleEye IV-12x Camera

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom EagleEye Producer

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hội nghị Polycom

Micro hội nghị Ceiling Mic

Giá: Liên hệ

Hội nghị Polycom

Micro Polycom Group Mic

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom SoundStation VTX1000

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giảm giá!
10,879,000 9,890,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
10,484,000 9,531,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
8,575,000 7,795,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
8,168,000 7,426,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
7,367,000 6,698,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
5,781,000 5,255,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
6,480,000 5,891,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
6,074,000 5,892,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
5,285,000 4,805,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
4,130,000 3,755,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
4,595,000 4,178,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại Polycom VVX301

4,250,000 3,864,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!

ĐIỆN THOẠI BÀN

Điện thoại POE VVX201 SFB

3,758,000 3,416,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
2,969,000 2,699,000 (Chưa VAT)
Giảm giá!
2,637,000 2,397,000 (Chưa VAT)
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giảm giá!
32,000,000 24,500,000 (Chưa VAT)
Giá: Liên hệ

Hội nghị Polycom

Polycom SoundStation IP5000,PoE

Giá: Liên hệ
17,500,000 (Chưa VAT)