Showing all 38 results

Giá: liên hệ
-17%
3,960,000 3,300,000 (Chưa VAT)
-36%

Hội nghị Logitech

Logitech Hub Pod Mic Cho Rally

8,400,000 5,400,000 (Chưa VAT)
-36%

Hội nghị Logitech

Logitech Rally Mic Pod

14,700,000 9,400,000 (Chưa VAT)
-33%

Hội nghị Logitech

Logitech Rally Speaker

8,390,000 5,600,000 (Chưa VAT)
-23%
32,000,000 24,510,000 (Chưa VAT)
-22%
39,900,000 30,970,000 (Chưa VAT)
-23%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Combo Jabra 2×710 + Logitech PTZ Pro

35,700,000 27,455,000 (Chưa VAT)
-24%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Combo Jabra 710 + Logitech PTZ Pro

27,800,000 20,995,000 (Chưa VAT)
-19%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Combo Jabra 2×710 + Logitech C930e

18,619,000 15,060,000 (Chưa VAT)
-20%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Combo Jabra 710 + Logitech C930e

10,719,000 8,598,000 (Chưa VAT)
-19%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Combo Jabra 510 + Logitech C930e

6,369,000 5,130,000 (Chưa VAT)
-20%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Combo Jabra 510 + Logitech C925e

6,350,000 5,085,000 (Chưa VAT)
-20%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Combo Jabra 410 + Logitech C925e

6,000,000 4,798,000 (Chưa VAT)
-17%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Logitech Webcam C922 Pro

2,760,000 2,298,000 (Chưa VAT)
-34%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Micro mở rộng cho Logitech MeetUP

12,600,000 8,300,000 (Chưa VAT)
-13%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

SCREEN SHARE CỦA LOGITECH

10,200,000 8,860,000 (Chưa VAT)
-26%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

SMARTDOCK EXTENDER BOX

11,000,000 8,100,000 (Chưa VAT)
-13%
3,790,000 3,300,000 (Chưa VAT)
Giá: liên hệ
-10%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

LOGITECH B525

1,050,000 950,000 (Chưa VAT)
-20%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Webcam Logitech C930E

2,819,000 2,250,000 (Chưa VAT)
-24%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Bảng điều khiển Smartdock

21,000,000 16,040,000 (Chưa VAT)
-28%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Camera hội nghị Connect

13,700,000 9,800,000 (Chưa VAT)
-20%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Logitech Group Camera (P/N:960-001054)

31,500,000 25,200,000 (Chưa VAT)
-22%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

RALLY CAMERA

49,000,000 38,000,000 (Chưa VAT)
-17%
110,000,000 91,000,000 (Chưa VAT)
-20%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

MICRO GROUP MỞ RỘNG LOGITECH

9,500,000 7,600,000 (Chưa VAT)
-27%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Cáp mở rộng GROUP 15M Logitech

8,820,000 6,400,000 (Chưa VAT)
-25%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Cáp mở rộng GROUP 10M Logitech

4,379,000 3,290,000 (Chưa VAT)
-21%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

LOGITECH Webcam Full HD C925E

2,800,000 2,200,000 (Chưa VAT)
-21%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Webcam Logitech C925E Full HD 1080p

2,800,000 2,200,000 (Chưa VAT)
-11%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Webcam Logitech MeetUp PN: 960-001101

27,000,000 24,110,000 (Chưa VAT)
-23%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Camera hội nghị Logitech PTZ Pro 2

19,900,000 15,300,000 (Chưa VAT)
-18%
39,980,000 32,798,000 (Chưa VAT)
-29%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Logitech ConferenceCam BCC950

6,899,000 4,900,000 (Chưa VAT)
-28%

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Logitech Conference Cam Connect

13,700,000 9,800,000 (Chưa VAT)
Hết hàng

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Logitech HD Pro Webcam C920

Giá: liên hệ