Hiển thị tất cả 9 kết quả

Synway
Ưu tiên xem:
banner Ngoc Thien

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 16 cổng GSM SMG4032 32G

Liên hệ (giá đã VAT)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 16 cổng GSM SMG4016 16 GSM

Liên hệ (giá đã VAT)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 8 cổng GSM SMG4008 8G

Liên hệ (giá đã VAT)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 4 luồng E1 T1 Sysway SMG2120S

Liên hệ (giá đã VAT)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 2 luồng E1 T1 Sysway SMG2060S

Liên hệ (giá đã VAT)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 1 luồng E1 ISDN SMG2030S

Liên hệ (giá đã VAT)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 32 cổng FXO Synway SMG1032

32,527,000VND (giá đã VAT)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 24 cổng FXO Synway SMG1024

24,651,000VND (giá đã VAT)

BỘ CHUYỂN ĐỔI VOIP

Gateway 16 cổng FXO Synway SMG1016

18,447,000VND (giá đã VAT)