Hiển thị tất cả 20 kết quả

Barco
Ưu tiên xem:
51,084,000VND (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)
56,463,000VND (giá đã VAT)
71,258,000VND (giá đã VAT)
86,042,000VND (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

wePresent WiPG-1000

Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

wePresent WiPG-1600W

Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ TRÌNH CHIẾU

MirrorOp

Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Button and Tray package

Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

wePresent EssentialCare

Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

wePresent WiCS-2100

Liên hệ (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

ClickShare EssentialCare

Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ TRÌNH CHIẾU

Gói mở rộng ClickShare

Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Nút ClickShare USB-C

Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

ClickShare CS-100

33,616,000VND (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

ClickShare CSE-200 plus

Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

ClickShare CSE-800

137,137,000VND (giá đã VAT)

THIẾT BỊ TRÌNH CHIẾU

Nút ClickShare

12,000,000VND (giá đã VAT)