Hiển thị 1–16 của 21 kết quả

Barco
Ưu tiên xem:
banner Ngoc Thien

51,084,000VND (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)
56,463,000VND (giá đã VAT)
71,258,000VND (giá đã VAT)
86,042,000VND (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco wePresent WiPG-1000

Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco wePresent WiPG-1600W

Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ TRÌNH CHIẾU

MirrorOp

Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Button and Tray package

Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

wePresent EssentialCare

Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Barco wePresent WiCS-2100

Liên hệ (giá đã VAT)
Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

ClickShare EssentialCare

Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Gói mở rộng ClickShare

Liên hệ (giá đã VAT)

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Nút ClickShare USB-C

Liên hệ (giá đã VAT)