Việc gọi phát thông báo cho 1 ai đó hoặc 1 nhóm người rất đơn giản trên hệ thống tổng đài IP Grandstream và điện thoại IP Grandstream,

Hướng dẫn thiết lập hệ thống Paging/Intercom thông báo trên điện thoại IP của Grandstream.

1. Kích hoạt trên tổng đài

Vào Pbx -> Call features -> Paging/Intercom -> Bấm nut tạo nhóm như hình sau

Khi gọi vào thông báo nhóm thì bấm số 200 để thông báo, trong trường hợp muốn phát lời chào thì up lời chào và chọn lời chào ở phần Custom Prompt

thiet-lap-paging-intercom-thong-bao-tren-nen-tong-dai-ipIntercom

2. Kích hoạt trên điện thoại

a. Kích hoạt trên điện thoại

Kích hoạt trên điện thoại để ở chế độ intercom thì nó tự động phát loa ngoài, còn chế độ gọi thì nó đổ chuông bình thường

– Vào giao diện web của điện thoại -> Account -> Call setting làm như hình sau

thiet-lap-paging-intercom-thong-bao-tren-nen-tong-dai-ippaging

 

b. Thực hiện gọi thông báo

* Gọi từng máy lẻ thông báo: *81 + số máy cần thông báo (mã *81 này có thể thay đổi tại Internal Option -> feature Code của tổng đài)

* Gọi nhóm cần thông báo: Vào tổng đài Call feature -> Paging/Intercom -> Tạo nhóm máy lẻ cần thông báo -> Khi gọi thực hiện gọi theo số nhóm cần thông báo

Ví dụ: Như Bước 1 trên thì ta bấm gọi nhóm là 2200

2. Hướng dẫn thiết lập hệ thống Paging/Intercom thông báo trên các thiết bị loa phát thông báo chuyên dụng khác