Ứng dụng Windows 3X: Trung tâm truyền thông máy tính để bàn của bạn

Ứng dụng 3CX cho Windows cung cấp giao tiếp thân thiện. Và giàu tính năng với khách hàng và đồng nghiệp trong một ứng dụng khách điện thoại gốc. Ứng dụng Windows trong nháy mắt Thực hiện cuộc gọi, xem trạng thái của đồng nghiệp, trò chuyện, lên lịch hội nghị video  và kiểm tra thư thoại [..đọc tiếp]