Zoom Meeting gỡ bỏ giới hạn 40′ chỉ dành cho một số trường học

Cách sử dụng Zoom cho học trực tuyến

Bài đăng này đã được cập nhật để phản ánh các dịch vụ và tài nguyên Zoom mới cho các nhà giáo dục để đối phó với đại dịch virus Corona. Update 20/03/2020: Hiện tại hãng đã âm thầm gỡ bỏ thông tin thông báo, và xóa bài viết cùng link điền xin hỗ trợ. [..đọc tiếp]