Phân biệt Zoom Webinar và Zoom Event: Sự khác biệt là gì?

Phân biệt Zoom Webinar và Zoom Event

Zoom là phần mềm hỗ trợ hội nghị trực tuyến chuyên dụng với nhiều gói dịch vụ khác nhau nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của người dùng. Được sử dụng cho các sự kiện lớn, sự kiện marketing và quản bá sản phẩm, hội thảo trực tuyến bán vé,….Zoom Webinar và Zoom Event là [..đọc tiếp]