So sánh tổng đài IP và Tổng đài Analog

So sánh ưu và nhược điểm của tổng đài IP và tổng đài Analog. Từ đó bạn có quyết định chuẩn xác trong việc đầu tư hệ thống thoại. Nào cho doanh nghiệp của mình. Ví dụ: Doanh nghiệp của bạn có nhiều phòng ban làm việc ở nhiều khu vực khác nhau, nhà máy [..đọc tiếp]