Tai nghe UC là gì?

Tai nghe UC là gì?

Trước khi hiểu tai nghe UC, chúng ta cần biết Truyền thông hợp nhất nghĩa là gì. UC (Truyền thông hợp nhất) đề cập đến một hệ thống điện thoại tích hợp. Hoặc hợp nhất nhiều phương thức liên lạc trong một doanh nghiệp để có hiệu quả hơn. UC là một giải pháp tất cả trong [..đọc tiếp]