So sánh sự khác biệt giữa PRI so với SIP Trunking

So sánh sự khác biệt giữa PRI so với SIP Trunking

Khi các tổ chức nhận ra lợi ích cắt giảm chi phí và tăng năng suất của các công cụ truyền thông đám mây. Nhiều người đang chuyển đổi từ điện thoại PRI sang SIP. Tuy nhiên, những người khác đang chọn ở lại với các hệ thống điện thoại cũ. Trong khi những người khác [..đọc tiếp]