Hướng dẫn chi tiết Routing Dinstar SBC1000 từ A đến Z

Hướng dẫn chi tiết Routing Dinstar SBC1000 từ A đến Z

Ví dụ giả sử ở đây, chúng ta có 1 tổng đài IP PBX nội bộ chạy local ở back-office. Mong muốn các User, client sử dụng Internet ở ngoài back-office. Mà không phải NAT tổng đài ra Public, tránh bị tấn công từ ngoài Internet. Giải Pháp: Sử dụng SBC (Session Border Controller) để [..đọc tiếp]