Mục tiêu ra đời của thương hiệu Poly

THE POWER OF MANY

Như chúng ta đã biết, ngày 18-3-2109 thương hiệu Poly chính thức được ra đời. Poly là một công ty truyền thông toàn cầu, cung cấp sức mạnh kết nối và hợp tác có ý nghĩa với con người. Poly kết hợp chuyên môn âm thanh huyền thoại và khả năng hội nghị và video [..đọc tiếp]