Hướng dẫn cấu hình điện thoại Grandstreams

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH ĐIỆN THOẠI GRANDSTREAM Công Ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên xin hướng dẫn tới mọi người cách cấu hình điện thoại Grandstream.   Nhập thông tin máy nhánh tổng đài Taduphone của bạn: Thông tin này có được khi bạn đăng ký đầu số với TADU. Kiểm tra cấu hình DND: Tại mục “Settings > Call Features”, chọn DND [..đọc tiếp]