Giải pháp Webex cho giáo dục

Giải pháp Webex cho giáo dục

Giáo dục đang dần thay lớp áo mới qua công tác giảng dạy, học tập và các hoạt động quản trị. Học sinh, sinh viên trong thời buổi hiện đại hóa ngày càng tham gia vào lĩnh vực kỹ thuật số nhiều hơn. Giáo viên phải tiếp cận học sinh ở nhiều nơi thông qua truy cập [..đọc tiếp]