Hướng dẫn cài đặt DP750 và DP720

Hướng dẫn cài đặt DP750 và DP720 Hướng dẫn cài đặt điện thoại IP không dây DP750, DP720. Đăng ký máy con, khai báo tài khoản, Thiết lập gọi ra, gọi vào. Cách thức roaming khi dịch chuyển 1. Đăng ký máy điện thoại cầm tay DP720 vào base DP750 Cách 1: – Bước 1: Bấm [..đọc tiếp]