Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm TANSONIC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ GHI ÂM TANSONIC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ GHI ÂM TANSONIC: Hướng dẫn sử dụng Thiết bị ghi âm điện thoại Tansonic bằng hình ảnh, Kết nối nghe file ghi âm từ xa, Sử dụng phần mềm quản lý thông tin khách hàng A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG [..đọc tiếp]