Xả hàng tồn kho điện thoại bàn IP Phone

Xả hàng tồn kho điện thoại bàn IP Phone Nhân dịp cuối năm, để đẩy nhanh doanh số công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên thực hiện chương trình tổng xả kho giá rẻ “giật mình”. Thời gian áp dụng: đến khi hết kho Xả hàng cũ nhưng chưa qua sử dụng.  ??? BẢNG GIÁ ??  Điện thoại IP Phone: – Cisco [..đọc tiếp]