“Cơn bão 1 sao” chưa đủ, nhiều kẻ chiếu “cảnh nóng” vào ứng dụng Zoom để phá hoại

"Cơn bão 1 sao" chưa đủ, nhiều kẻ đang cố phá hoại zoom, tham gia cuộc họp rồi phát phim người lớn

Vì đại dịch Covid-19, nhiều trường và doanh nghiệp đã phải cho học sinh, sinh viên, nhân viên ở nhà để hạn chế lây lan. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ học tập và làm việc. Một số thầy cô giáo đã tận dụng các phần mềm hội họp trực tuyến. Như Zoom, Microsoft [..đọc tiếp]