Cách cài đặt quyền giám sát trên Zoom meeting

Zoom Meeting là phần mềm giải pháp hội nghị truyền hình. Và nhắn tin đơn giản hóa trên mọi thiết bị. Cho phép bạn dễ dàng và nhanh chóng thiết lập, bắt đầu cuộc họp dễ dàng hơn. Cuộc họp bằng ZOOM Meeting được đồng bộ với hệ thống lịch của bạn, dễ dàng lên [..đọc tiếp]