So sánh Zoom và Skype for Business

So sánh Zoom và Skype for Business

Zoom Zoom là một công nghệ dựa trên Cloud. Cung cấp đầy đủ các công cụ hội nghị để giúp tăng năng suất và có thể được sử dụng. Để giảm chi phí bằng cách giảm chi phí đi lại và mua thiết bị. Zoom các tính năng phiên đột phá cho phép bạn chia [..đọc tiếp]