Tùy chọn vị trí máy chủ định tuyến dữ liệu trong cuộc họp Zoom của bạn

Tùy chọn vị trí máy chủ định tuyến dữ liệu trong cuộc họp Zoom của bạn

Trong thời gian vừa qua, sau nhiều ồn ào và bất an của người sử dụng. Zoom Cloud Meeting đã được ghi nhận trong việc nỗ lực rất nhiều. Nhằm lấy lại niềm tin của người dùng bằng việc cải thiện trải nghiệm cho khách hàng. Cũng như bổ sung, khắc phục các tồn đọng [..đọc tiếp]