Combo thiết bị họp trực tuyến tương thích với phần mềm Zoom

Combo thiết bị họp trực tuyến tương thích với phần mềm Zoom

Phần mềm họp trực tuyến ZOOM thường được các doanh nghiệp, các trường lựa chọn ứng dụng cho nhu cầu dạy học online và hội họp trực tuyến nhờ nhiều ưu điểm như: tính năng đa dạng hóa, nhiều gói dịch vụ đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau của người dùng, đặc biệt [..đọc tiếp]