Tổng đài VoIP – gọi nội bộ miễn phí, có thực sự tiết kiệm?

Tổng đài VoIP – Gọi nội bộ miễn phí, có thực sự tiết kiệm?

Tổng đài VoIP – Gọi nội bộ miễn phí, có thực sự tiết kiệm? Tổng đài VoIP là tổng đài hoạt động trên nền tảng IP, truyền dữ liệu, âm thanh qua mạng internet. Hiểu một cách đơn giản, thay vì đi dây như điện thoại cố định. Tổng đài VoIP chỉ cần sử dụng [..đọc tiếp]