Cải tiến và sửa lỗi để nâng cao trải nghiệm sử dụng Zoom Meeting

Cải tiến và sửa lỗi để nâng cao trải nghiệm sử dụng Zoom Meeting

Nếu Zoom xuất hiện làm biến dạng âm thanh hoặc video hoặc không hoạt động theo cách bạn mong đợi, hãy sử dụng thông tin ở đây để cải thiện trải nghiệm của bạn hoặc khắc phục sự cố. Cải thiện trải nghiệm của bạn Xem xét các yêu cầu kỹ thuật Xem lại yêu cầu [..đọc tiếp]