Thuận lợi và khó khăn khi dạy học trực tuyến thời COVID

dạy học trực tuyến thời COVID

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp khiến nhiều trường học phải chuyển sang giảng dạy trực tuyến nhằm đảm bảo việc học tập của học sinh, sinh viên không bị gián đoạn. Tuy nhiên việc áp dụng dạy học trực tuyến cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng. Giải [..đọc tiếp]