Chọn máy in bill cho nhà hàng năm 2018

CHỌN MÁY IN BILL CHO NHÀ HÀNG NĂM 2018 1. Tiêu chí chọn máy in hóa đơn cho nhà hàng – Khổ giấy in hóa đơn: Nhà hàng là nơi phục vụ đông người, cung cấp nhiều mặt hàng, nhiều dịch vụ ăn uống, vì thế, cần bản in lớn để có thể chứa đựng [..đọc tiếp]