Giới thiệu giải pháp tổng đài ảo trong thời đại 4.0

Giới thiệu giải pháp tổng đài ảo trong thời đại 4.0

1. Ngọc Thiên callcenter là gì? Ngọc Thiên Callcenter là một giải pháp tổng đài ảo hoạt động dựa trên hạ tầng internet sẵn có của doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp dễ dàng có một hệ thống tổng đài hiện đại, hiệu quả. Mà không cần tốn kém đầu tư vào cơ sở hạ tầng [..đọc tiếp]