Gateway ATA Voip Newrock HX411

Gateway Newrock HX411 là thiết bị ATA chuyển đổi tín hiệu điện thoại analog sang IP tương thích với giao thức SIP, có hỗ trợ 1 cổng FXS và 1 cổng FXO. HX411 có thể sử dụng để chuyển các đường điện thoại cố định, fax kết nối với hệ thống điện thoại IP analog [..đọc tiếp]

Gateway ATA Voip Newrock HX422

Gateway Newrock HX422 là thiết bị ATA chuyển đổi tín hiệu điện thoại analog sang IP tương thích với giao thức SIP, có hỗ trợ 2 cổng FXS và 2 cổng FXO, 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1  LAN, 1 WAN). HX422 có thể sử dụng để chuyển các đường điện thoại cố định, fax kết [..đọc tiếp]

Gateway ATA Voip Newrock HX402

Gateway Newrock HX402 là thiết bị ATA chuyển đổi tín hiệu điện thoại analog sang IP tương thích với giao thức SIP, có hỗ trợ 2 cổng FXS. HX402 có thể sử dụng để chuyển các đường điện thoại cố định, fax kết nối với hệ thống điện thoại IP analog  (IP PBX) để sử [..đọc tiếp]