Nâng cấp Version cho các sản phẩm GRANDSTREAM của Ngọc Thiên Supply LTD

NÂNG CẤP VERSION CHO CÁC SẢN PHẨM GRANDSTREAM CỦA NGOC THIEN SUPPLY LTD Nâng cấp version cho các sản phẩm  Tổng đài IP grandstream Điện thoại IP grandstream Camera IP grandstream Và các sản phẩm khác Nâng cấp firmware cho tổng đài grandstream