Hướng dẫn cài đặt nhanh tổng đài N824 hãng Yeastar

Đăng nhập tổng đài N824: IP mặc định tổng đài: 198.168.5.150 User/pass  đăng nhập =  admin/password Khi bạn mua tổng đài về bạn không cần cài đặt bất kỳ cái gì, hệ thống hoàn toàn tự động setup các thông số cơ bản cho người dùng. Hướng dẫn sử dụng Cấu hình tổng đài N824 để [..đọc tiếp]

Tổng đài Yeastar N824

Tổng đài Yeastar Smart Analog PBX N824 là một PBX mang đầy đủ tính năng tiên tiến của một hệ thống lớn đến văn phòng nhỏ. Yeastar N824 tối ưu giữa chi phí và hiệu quả với 8 đường CO, 24 extension Analog, 8 extension SIP, 8  SIP trunk, và khả năng xử lý cuộc gọi bằng [..đọc tiếp]