Giải pháp tiết kiệm chi phí họp trực tuyến – Zoom Cloud Meetings

Một hệ thống kết nối được nhiều điểm sẽ tốn thêm rất nhiều chi phí do cần phải có thiết bị MCU điều khiển đa điểm. Zoom Cloud Meeting ra đời để giải quyết tất cả các bài toán ở trên. Giúp doanh nghiệp có thể họp video conference chuyên nghiệp với chi phí được [..đọc tiếp]