Một số thuật ngữ kỹ thuật trên máy bộ đàm

Một số thuật ngữ kỹ thuật trên máy bộ đàm Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên – Để hiểu và sử dụng tốt máy bộ đàm chúng ta cũng cần tham khảo một số thuật ngữ thường dùng trên máy bộ đàm. Thông báo kênh bằng giọng nói – Channel Annunciation Tính năng Annunciation [..đọc tiếp]