Cách tính góc nhìn của camera quan sát

Cách tính góc nhìn của camera quan sát Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Một số thuật ngữ cần lưu ý: W- Width of an object (m): Chiều ngang của vật thể hay cảnh cần quan sát (tính bằng mét) H – Height of an object (m): Chiều [..đọc tiếp]