Tổng quan về thiết bị MCU

Tổng quan về thiết bị MCU

Tổng quan về thiết bị MCU Trong mô hình hội nghị truyền hình đa điểm thường sử dụng một thiết bị hỗ trợ gọi là MCU. Tuy nhiên nhiều người vẫn còn mơ hồ không biết MCU là gì? Giá cả ra sao và khi nào cần đến nó? Bài viết sau công ty TNHH [..đọc tiếp]