Giải pháp ghi âm cho nhà tù

GIẢI PHÁP GHI ÂM CHO NHÀ TÙ Giải pháp ghi âm điện thoại toàn bộ các cuộc gọi ra và gọi vào giữa các phạm nhân và người nhà. Tự động ghi âm các cuộc gọi, giám sát theo dõi từ xa các cuộc gọi. HỆ THỐNG GHI ÂM GIÁM SÁT THOẠI DÀNH CHO QUẢN LÝ HỆ [..đọc tiếp]