Mã giảm giá Zoom 50k cho Giáo viên

Mã giảm giá Zoom 50k cho Giáo viên

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Để đảm bảo công tác dạy và học, thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học trên địa bàn Thành phố [..đọc tiếp]