[Administrator] Error 2008 when zoom webinar start

Lỗi: Error 2008 when zoom webinar start

Mã lỗi  : Lỗi  2008  khi bắt đầu hội thảo trên web  Nguyên nhân Lỗi 2008 xảy ra khi giấy phép hội thảo trên web không được áp dụng cho người dùng hoặc khi giấy phép được áp dụng không còn hiệu lực đối với tài khoản. Giải pháp Là quản trị viên hoặc chủ sở hữu của [..đọc tiếp]