Error: occurred during zoom installation (Error 0, 3000, 10002, 10006)

Lỗi: Xảy ra trong quá trình cài đặt Zoom (Lỗi 0, 3000, 10002, 10006)

Lỗi 0 Nguyên nhân Lỗi khi cập nhật từ phiên bản 0.9 hoặc 1.0 Liên kết nguồn của gói cài đặt Zoom bị hỏng Phần mềm chống vi-rút như AVG có thể đã cách ly các tệp được tải xuống bởi trình cài đặt Zoom Giải pháp Tải xuống và cài đặt thủ công trình [..đọc tiếp]