Nâng cấp firmware cho điện thoại Fanvil

Tài liệu sau đây sẽ phác thảo cách nâng cấp chương trình cơ sở của điện thoại IP dòng Fanvil X và C bằng giao diện web riêng của thiết bị. Bước này là bắt buộc trước khi cung cấp điện thoại để đảm bảo rằng các yêu cầu và tính năng tối thiểu được triển [..đọc tiếp]